G4 presenteert visie Voor een veilig thuis

7 juni 2013

Wethouder Robin Baldewsingh (Den Haag) presenteert op 20 juni  de G4 visie Voor een veilig thuis. De nieuwe directieraadsvoorzitter van de VNG, Jantine Kriens, neemt het stuk in ontvangst.

Dat gebeurt bij een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis van Den Haag van 18:00 tot 19:30 uur. Bestuurders en beleidsambtenaren met huiselijk geweld en kindermishandeling in hun portefeuille zijn van harte uitgenodigd.

Vernieuwend
In de visie staat hoe gemeenten kunnen komen tot een krachtige en snelle aanpak in situaties waarin acuut gevaar dreigt. De visie is op een aantal punten vernieuwend. De opstellers sluiten aan bij de naderende stelselwijziging en de decentralisaties. Juist door de combinatie van een nieuw stelsel en de decentralisaties kunnen gemeenten een integrale Wmo-aanpak maken voor (probleem)gezinnen: van preventie en vroegsignalering, via opvang en herstel naar nazorg en participatie. 

Onderlegger voor alle Regiovisies
Alle gemeenten staan voor de taak om gezamenlijk Regiovisies op huiselijk geweld en kindermishandeling te maken. De visie van de G4 kan daarbij een waardevolle bron van inspiratie zijn. Programma RegioAanpak Veilig Thuis nodigt alle bestuurders en ambtenaren die bij het onderwerp betrokken zijn, van harte uit het stuk te lezen.

Opstellers
De G4-visie is geschreven door een team van professionals en deskundigen van politie en justitie en wetenschappers. 

download het bestand