Factsheet samenhang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

14 juni 2013

Wat zijn de landelijke ontwikkelingen rond de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld? Hoe hangen ze met elkaar samen? Het staat beschreven in een nieuw factsheet van het transitiebureau jeugd.

Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met drie grote beleidsveranderingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Stelselherziening geweld in huiselijke kring (Regioaanpak veilig thuis)
  • Het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)
  • Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Wet Meldcode)

Weliswaar zijn dit afzonderlijke trajecten, maar ze hangen met elkaar samen. In deze factsheet staan de belangrijkste elementen van de afzonderlijke trajecten naast elkaar. 

  • wettelijk traject
  • financiële aspecten
  • regionale context
  • ondersteuning
  • planning

Voor wie?
De factsheet is bedoeld voor gemeentelijke transitiemanagers en beleidsambtenaren die jeugd en huiselijk geweld in hun portefeuille hebben. Het kan een hulpmiddel zijn bij de opgave om de verschillende trajecten in samenhang vorm te geven. 

Download Factsheet Landelijke ontwikkelingen kindermishandeling en huiselijk geweld (juni 2013)