Factsheet over het Verdrag van Istanbul

21 december 2016

In het Verdrag van Istanbul staan maatregelen van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen.

Nederland heeft dit verdrag in november 2016 geratificeerd. Omdat Nederland de belangrijke verantwoordelijkheden voor de aanpak van huiselijk geweld heeft neergelegd bij gemeenten, zijn zij het die vooral met het verslag aan de slag moeten.

In een factsheet van de VNG over het Verdrag van Istanbul staat een duidelijk overzicht van de voor gemeenten relevante onderwerpen uit het verdrag. Voorbeelden daarvan zijn genderbewustbeleid, het verzamelen van statistische gegevens en het doen van onderzoek (oorzaken, gevolgen, frequentie en veroordelingspercentages), en preventie.

Download de VNG factsheet over het Verdrag van Istanbul (pdf, december 2016)