Een vernieuwende visie op een Veilig thuis

10 april 2013

Elk jaar hebben ruim 200 duizend volwassenen, en ruim 100 duizend kinderen te maken met een ernstig onveilige thuissituatie. Een krachtige en snelle aanpak is cruciaal in situaties waarin acuut gevaar dreigt.

Dat staat in de visie van de G4 op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De opstellers vinden dat direct na een melding een deskundige de ernst van de situatie moet inschatten, en een plan moet maken om de veiligheid van het slachtoffer op de korte en lange termijn zeker te stellen.
De visie van de G4 is geschreven door deskundigen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, deskundigen van politie en justitie en mensen uit de wetenschap. Ze presenteerden het stuk in februari aan de vier wethouders.

Wmo-aanpak
De visie is op een aantal punten vernieuwend. De opstellers sluiten aan bij de naderende stelselwijziging en decentralisaties. Daardoor krijgen gemeenten de mogelijkheid voor een integrale Wmo-aanpak voor (probleem)gezinnen. Van preventie en vroegsignalering, via opvang en herstel naar nazorg en participatie. Het versterken van de sociale omgeving is een belangrijke factor in de aanpak.

Geïntegreerde aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
In de visie wordt de aanpak van huiselijke geweld en kindermishandeling geïntegreerd. Dat is van belang omdat in gezinnen vaak tegelijkertijd huiselijk geweld en kindermishandeling aan de orde zijn.

Regiovisie
Programma RegioAanpak Veilig Thuis refereert in de handreiking voor het opstellen van een Regiovisie op huiselijk geweld en kindermishandeling aan de visie van de G4. Het programma vindt de visie van de steden een waardevolle bron van inspiratie. We nodigen gemeenten van harte uit om het te lezen.

Download de visie van de G4 (pdf, 20 juni 2013)