Drenthe start traject Regiovisie

20 september 2013

De gemeenten in Drenthe zijn begonnen met het maken van één, gezamenlijke regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze markeerden de start met een inspirerende bijeenkomst bij Van der Valk in Emmen. De deelnemers geven de bestuurlijke stuurgroep een duidelijk advies: kies voor een provinciale schaal en niet voor een aparte visie in elk van de drie Drentse regio’s.

De zaal liep al snel vol, alle betrokkenen waren er: de partijen uit het 'veld' van de aanpak van huiselijk geweld en Kindermishandeling, de politie (herkenbaar in uniform), gemeentebestuurders en mensen van steunpunten huiselijk geweld en jeugdzorg.

Paradox
Na het welkom door wethouder Henk Jumulet van Emmen is het de beurt aan Martin Sitalsing om de zaal 'op te warmen', wat hij uitstekend doet. Sitalsing is als oud-politieman en hoofd BJZ Utrecht, bij uitstek in staat om veiligheid en zorg enerzijds, en jeugd en volwassenen anderzijds met elkaar te verbinden. Hij houdt een pleidooi voor het doorbreken van besluiteloosheid die ontstaat doordat we geen informatie met elkaar durven te delen. Hij beklemtoont dat de veiligheid van het kind voorop staat. ‘Maar’, zegt Sitalsing, ‘er is een vreemde paradox: vraag het niet aan de specialist. Als een specialist  Tunnelveiligheid gaat bepalen hoe veilig een tunnel moet zijn, dan lopen de kosten geheid uit de klauwen. En toch heb je die specialisten wel nodig.’

Vier thema’s
In een carrousel van vier thema’s gingen de deelnemers vervolgens aan het werk. De thema’s waren:

  • Regio’s
  • 1-gezin-1-plan
  • AMK/SHG
  • Veiligheid op zorg

Deelnemers gingen volop in discussie en er kwam veel materiaal op tafel waarmee de werkgroep die de Drentse Regiovisie gaat schrijven aan de slag kan. Eén ding staat al vast: de organisatoren hebben de start van het regiovisietraject duidelijk gemarkeerd.

Startbijeenkomst, hoe pak je dat aan?
Staat u ook voor de opgave om te beginnen met het opstellen van een regiovisietraject? Vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis volgen we de ontwikkelingen in het land en weten we hoe anderen het hebben aangepakt. Wilt u gebruik maken van die kennis? We helpen u graag. info@regioaanpakveiligthuis.nl