Doe mee aan het webinar over de Wet meldcode

27 augustus 2013

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Wet meldcode) is op 1 juli van dit jaar ingegaan. Gemeenten hebben daarbij een bijzondere rol. Welke ambtenaren vallen onder de wet meldcode? Hoe voert een gemeente haar rol van toezichthouder uit? Wilt u meer weten? Neem dan deel aan het webinar op 17 september 2013 van 10.00 tot 11.00 uur. 

Een webinar is een online seminar dat is te volgen via de PC, Mac, tablet of smartphone. Het webinar wordt gegeven door Claire Hostmann, projectleider Wet meldcode van het ministerie van VWS en Karin Jentzsch, beleidsadviseur Jeugd en Huiselijk Geweld van de gemeente Hengelo. Op het programma staan onder meer:

  • Video-boodschap van Jantine Kriens - directeur VNG
  • De Wet meldcode en de rol van gemeenten, inclusief praktijkvoorbeelden
  • Rol centrumgemeente
  • Antwoord op uw vragen

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor beleidsambtenaren met huiselijk geweld en kindermishandeling in hun pakket. Maar de Wet meldcode heeft ook gevolgen voor organisaties in de sectoren (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs (waaronder leerplicht), kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en justitie. Het webinar kan daarom ook relevant zijn voor ambtenaren die zich met deze beleidsterreinen bezig houden.

Hoe kan ik deelnemen? 
Om deel te nemen aan het webinar logt u op 17 september voor 10.00 uur in op deze website. Van te voren inschrijven is niet nodig. Bent u op 17 september tussen 10.00 en 11.00 uur verhinderd? Vanaf 18 september is het webinar (terug) te zien via www.meldcode.nl.

Het webinar wordt georganiseerd door het ministerie van VWS in samenwerking met de VNG. Deelname webinar is gratis. Meer informatie over de wet meldcode vindt u op www.meldcode.nl. Hier vindt u ook de factsheet voor gemeenten, die specifiek ingaat op de rol van gemeenten in de wet meldcode. Vragen kunt u stellen via infomeldcode@minvws.nl.