Digitale handreiking Kindermishandeling is beschikbaar

22 november 2013

Transitiebureau Jeugd heeft een een digitale handreiking Kindermishandeling gemaakt. De handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij beleidsontwikkeling. 

Met de decentralisatie van de jeugdzorg worden gemeenten meer dan voorheen verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. Waar de gemeenten tot nu toe vooral taken hadden in de aanpak van huiselijk geweld en de preventie van kindermishandeling, zijn ze vanaf 2015 verantwoordelijk voor het hele spectrum: preventie, signalering, diagnostiek, hulp en behandeling bij kindermishandeling en huiselijk geweld en de intersectorale samenwerking die dit vraagt.

In de handreikingen komen verschillende onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor het maken van een beleidsplan, zoals samenwerking in de keten, het zorg- en hulpaanbod bij kindermishandeling, sturing- en beleidsinformatie, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) en de meldcode.

Download de handreiking Kindermishandeling