Denk mee over een betere verbinding tussen veiligheid en zorg

4 februari 2014

Een buiten zichzelf geraakte man wordt gedwongen opgenomen. De situatie in het gezin stabiliseert. Maar wat gebeurt er daarna? Is de verbinding tussen veiligheid en zorg goed geregeld in Nederland? Hoe kan het beter?

De VNG gaat een project opzetten om ‘zorg’ een steviger positie te geven in de veiligheidshuizen.  Op de terreinen van GGZ en huiselijk geweld komen veiligheid en zorg bij elkaar. Maar ook bij de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving spelen zorg en veiligheid een rol. Met name als het gaat om zedendelinquenten. De taken die bij uitstek de bevoegdheid van de burgemeester zijn (de Wet huisverbod, de in bewaringstelling) en waarbij hij wordt geïnformeerd (zoals bij de terugkeer van zedendelinquenten) zijn niet los te beschouwen van de keten van zorg: preventie, vroegsignalering, opvang en hulpverlening en nazorg.

Voorbeelden
Mogelijk zijn er in het land voorbeelden van goedlopende samenwerking in het Veiligheidshuis tussen politie en justitie enerzijds en zorgprofessionals anderzijds. Misschien is er op verschillende plaatsen volop discussie over deze verbinding. De VNG is op zoek naar professionals en ambtenaren die betrokken zijn bij dit onderwerp, en die willen meedenken over de vraag hoe de zorg een (betere) plek kan krijgen in de Veiligheidshuizen.

Bent u geïnteresseerd? Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl