Definitieve handreiking Regiovisie huiselijk geweld

1 oktober 2013

De handreiking Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling helpt gemeenten om in hun regio tot afspraken te komen. In het stuk staan handvatten en keuzemogelijkheden.

De handreiking is bedoeld voor ambtenaren van (centrum)gemeenten en wethouders. De handreiking is nu officieel vastgesteld en in september door voorzitter Jantine Kries van de VNG Directieraad aangeboden aan Kriens aan Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling van het ministerie VWS.

De handreiking is nu actueel en aangepast naar aanleiding van de reacties van gebruikers.

Vragen
Heeft u vragen over het proces om te komen tot een regiovisie? Wilt u advies over de opzet van een startbijeenkomst? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl of bel met één van de teamleden.

Download de handreiking Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling