De toekomst van de mannenopvang

26 mei 2015

Niet alleen vrouwen, ook mannen hebben te maken met huiselijk geweld. Maar veel mannen vragen uit schaamte niet om hulp. De vier instellingen die opvang voor mannen aanbieden, willen het taboe doorbreken. Ze hebben een website opgezet en een magazine uitgebracht.

Mannen kunnen slachtoffer zijn van geweld door een partner, bedreigd worden door eerwraak of geweld vanwege hun seksuele geaardheid. Ook worden er mannen uitgebuit door mensenhandelaars.

Schaamte overwinnen

Op de website www.mannenmishandeling.nl  zien slachtoffers (en hulpverleners) dat ze niet alleen staan. De site verwijst naar de vier instellingen die mannenopvang aanbieden. In het magazine staan verhalen en reportages over hulpverleners, initiatieven en over mannen die op verschillende manieren te maken kregen met huiselijk geweld. Het is blad is bedoeld om anderen te helpen hun schaamte te overwinnen, maar ook om de mannenopvang bekend te maken bij een breder publiek. De website en het magazine zijn ook bedoeld om de noodzaak van mannenopvang te onderstrepen.

Omvang

Mannenmishandeling komt veel voor: het WODC schat het aantal slachtoffers op 80 duizend per jaar. De mannenopvang in de vier grote steden begon in 2008 op proef. Dat deze opvang voorziet in een behoefte is in de praktijk gebleken.

Toekomst

Sinds de decentralisaties is mannenopvang een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Over de toekomst van de mannenopvang na 2017 zijn de centrumgemeenten en de vier grote steden in gesprek. Moet de opvang op de bestaande manier worden voortgezet? Of moet mannenopvang juist op meer plekken worden aangeboden? De expertise komt dan op meer plaatsen beschikbaar. Maar er is ook vrees dat de mannenopvang door versnippering van de expertise en de budgetten juist onder druk komt te staan.

Vragen die daarbij spelen zijn onder meer: is het voor mannen buiten de Randstad een drempel om in de grote steden naar de opvang te gaan? Hoe groot is de (latente) vraag? Hoe kunnen gemeenten een ambulant aanbod ontwikkelen voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld?

Discussie

De discussie hierover met de centrumgemeenten wordt gevoerd onder regie van programma RegioAanpak Veilig Thuis. In maart is er een sessie geweest waarbij een aantal scenario’s op tafel lag.

  • De G4 blijven de opvang van mannen aanbieden voor alle regio’s
  • Drie tot vijf instellingen, gespreid over het land, bieden opvang aan mannen uit alle regio’s
  • De centrumgemeenten bieden opvang aan mannen uit hun eigen regio

Deze bijeenkomst was een start. De discussie is nog niet uitgekristalliseerd. Wordt vervolgd.

Meer informatie