Campagne tegen ouderenmishandeling

29 mei 2013

Ouderen in veilige handen. Dat is het motto van een landelijke campagne tegen ouderenmishandeling. De vier ouderenbonden houden in samenwerking met het minsterie van VWS in het hele land workshops en voorlichtingsbijeenkomsten. 

De 35 ouderenvoorlichters houden tot eind mei volgend jaar in totaal ruim 400 bijeenkomsten. Die zijn erop gericht om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken bij ouderen en hun omgeving. Op het onderwerp rust een taboe; veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat het voorkomt. 

VWS en de ouderenbonden willen de aanpak verbinden aan lokaal en regionaal beleid. De voorlichters zullen hun activiteiten afstemmen met de centrumgemeente en/of het steunpunt Huiselijk Geweld. De samenwerking is ook van belang omdat bijeenkomsten kunnen leiden tot hulpvragen.

Download de brief over de voorlichtingscampagne (ministerie VWS)

Download het overzicht van de 35 ouderenvoorlichters