Afspraken over landelijke toegang vrouwenopvang

15 december 2016

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld. Vooral als er gevaar dreigt. Soms is opvang nodig in de vrouwenopvang, in de eigen of in een andere gemeente. Daarover zijn nu goede afspraken gemaakt.

Die afspraken tussen de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang zijn cruciaal voor slachtoffers en instellingen. Beleidsmedewerker Johan Gortworst van de Federatie Opvang hield een workshop op het congres Veilig Verder over dit zogenoemde ‘beleidskader landelijke in-, door- en uitstroom crisisopname en opvang in acute crisissituaties van slachtoffers van huiselijk geweld in de vrouwenopvang.'

Moed gevonden

Een medewerker van Stichting Wende vertelde aan het begin over het belang van de samenwerking tussen instellingen. ‘Afgelopen week had ik een mevrouw aan de lijn van 73 die al 52 jaar te maken had met huiselijk geweld, en die eindelijk de moed had gevonden om te bellen. Zo iemand moet je meteen goed te woord staan en niet gaan verwijzen. Wij kijken gelijk hoe en waar iemand het beste kan worden geholpen. Als iemand naar een andere opvang met worden verwezen, dragen we dit altijd warm over aan onze collega’s elders.’

Gemeenten en instellingen hebben afgesproken dat cliënten nooit zelf hoeven rond te bellen waar ze terecht kunnen. De cliënt belt de opvang in de eigen regio en die zoekt een geschikte plek binnen de regio, of buiten de regio als dat nodig is voor de veiligheid. Of als er onvoldoende capaciteit is.  ‘Maar’, zegt Gortworst, ‘het uitgangspunt is dat opvang het laatste redmiddel is, want het is zeer ontwrichtend om in de vrouwenopvang te wonen. Steeds meer vrouwen worden ambulant begeleid.’

Crisisplaatsen

Andere belangrijke afspraken gaan over de beschikbaarheid van crisisplaatsen, en zeker zo belangrijk, over het verdelen van kosten en verantwoordelijkheden. Welke gemeente is verantwoordelijk als een vrouw wegens onvoldoende capaciteit niet in de eigen regio terecht kan? Welke gemeente zorgt voor huisvesting als een vrouw weer op zichzelf kan gaan wonen? In het afgesproken beleidskader staat hoe gemeenten daarmee willen omgaan.
‘We moeten dit in de praktijk verder ontwikkelen, ook omdat er door de jaren heen verschillen zijn ontstaan in werkwijze en cultuur. De werkwijze bestaat namelijk al tien jaar.’ zegt Gortworst. ‘Het is winst dat deze afspraken nu aangepast zijn aan de dag van vandaag. En dat de gemeenten ze omarmen.’  Gortworst is zeer  tevreden  over de afspraken. ‘Gemeenten voeren regionaal regie terwijl het landelijk stelsel gewaarborgd is.’

Download het Beleidskader landelijke in-, door- en uitstroom crisisopname en opvang in acute crisissituaties van slachtoffers van huiselijk geweld in de vrouwenopvang (pdf, december 2016)