Advies over de regiovisie? Raadpleeg onze implementatieadviseurs

29 oktober 2013

Programma RegioAanpak Veilig Thuis heeft nu twee adviseurs in huis die gemeenten kunnen adviseren en ondersteunen bij het maken en implementeren van een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het zijn Rinske Masselman en Annette van Delft. U kunt bij hen ook terecht voor hulp bij het ontwikkelen van materiaal. 

Adviesaanvragen kunt u doen via ons e-mailadres, info@regioaanpakveiligthuis.nl .

Rinske Masselman

Rinske Masselmanheeft jarenlange ervaring op het snijvlak van zorg en veiligheid (als projectleider aanpak jeugdgroepen, om criminaliteit onder Marokkaanse jeugd te voorkomen) bij onder meer de gemeenten Amsterdam en Utrecht. Bij de VNG heeft ze ervaring opgedaan met het landelijk ondersteuningsprogramma Passend Onderwijs. Zij biedt vooral ondersteuning 

op het raakvlak van regiovisies huiselijk geweld en kindermishandeling en het AMHK. Contact: rinske.masselman@vng.nl , tel. 06 - 43829984

Annette van Delft

Annette van Delft heeft ervaring met zowel het agenderen van huiselijk geweld en veiligheid als met het maken van beleid. Ze is burgemeester geweest en wethouder en gedurende vier jaar ambassadeur Huiselijk geweld. In die positie begeleidde ze gemeenten bij het samenwerken aan een betere aanpak van huiselijk geweld. Annette werkte ook als senior beleidsadviseur welzijn nieuwe stijl en de aanpak van huiselijk geweld bij Movisie. Ze werkt nu bij Juvans als projectleider regionale aanpak ouderenmishandeling. Contact ahjmvandelft@gmail.com , tel. 06-51227693.