Aan de slag met adviezen Commissie Lenferink

8 april 2016

Een commissie onder voorzitterschap van burgemeester Henri Lenferink van Leiden beschreef vorig jaar welke verantwoordelijkheid gemeenten hebben voor slachtoffers van mensenhandel. Hoe moeten gemeenten met dit advies aan de slag?

De VNG-commissie Gezondheid en Welzijn heeft de VNG gevraagd het advies op onderdelen uit te werken. Vanuit het programma RegioAanpak Veilig Thuis is hiervoor nu een ambtelijke werkgroep gevormd met deelnemers uit verschillende gemeenten.

Financieel verantwoordelijk

De Commissie Lenferink stelt dat gemeenten organisatorisch en financieel verantwoordelijk zijn voor slachtoffers van mensenhandel die rechtmatig in Nederland verblijven. Voor slachtoffers zonder woonplaats geldt dat zij moeten worden ingeschreven op de plaats waar ze zijn aangetroffen. De Commissie pleit voor generieke opvang, zoveel mogelijk in de eigen regio. De gemeente van inschrijving zou verantwoordelijk moeten zijn voor de kosten daarvan.

De ambtelijke werkgroep gaat onderzoeken of en hoe de verschillende onderdelen van het advies kunnen worden uitgevoerd. Wat zijn de juridisch, financiële en organisatorische consequenties? In de loop van dit najaar moet duidelijk worden met welke aanbevelingen gemeenten aan het werk kunnen gaan.

Download het advies van de Commissie Lenferink