Een nieuw stelsel voor de aanpak van huiselijk geweld

Huiselijk geweld zo veel mogelijk voorkomen en betere hulp voor slachtoffers en plegers. Dat is het doel van RegioAanpak Veilig Thuis. Een initiatief van de VNG, Federatie Opvang en het ministerie van VWS.

Binnen het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel voor het aanpakken van geweld in huiselijke kring. Dat betreft preventie, opvang, herstel en nazorg. Gemeenten worden daarvoor volledig verantwoordelijk vanaf 2015. Ze moeten regionaal afspraken maken over de besteding van middelen die het rijk beschikbaar stelt aan de centrumgemeenten. Een regioaanpak zorgt ervoor dat essentiële onderdelen stevig worden verankerd in alle gemeenten.

Deze website is bestemd voor gemeentelijk beleidsadviseurs, gemeentebestuurders en professionals die direct of indirect betrokken zijn bij de aanpak van geweld in huiselijke kring. U vindt hier achtergrondinformatie en materiaal om u te ondersteunen bij uw aanpak.